Hälften tända i halvtid

Den 22 november startade Fortum initiativet #ljusarejul. Vi bjöd in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för de som lever i hemlöshet. Tillsammans gör vi julen lite ljusare och varmare för de 2866 av stadens invånare som idag saknar ett hem. Idag, när kampanjen pågått i 20 dagar har stockholmarna tillsammans tänt 1474 virtuella lampor.

”Det känns självklart för oss som stockholmarnas energiföretag att bidra till att göra julen lite ljusare och lite varmare för de som lever i hemlöshet och jag tycker också att det finns ett värde i att det är något vi gör tillsammans, alla vi som bor här”, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör på Fortum Skandinavien.

Stadsmissionen har i år valt att lyfta fram äldre som av olika orsaker hamnat i hemlöshet. Det är en grupp som ökar och är särskilt utsatt. Många av de som det handlar har dessutom inte uppfattats vara i farozonen tidigare.

”En växande grupp fattiga pensionärer och en tuff bostadsmarknad i Stockholm gör att även grupper som vi tidigare inte mött nu behöver stöd och insatser. Initiativet #ljusarejul bidrar till att vi möter de här nya utmaningarna och är ett gott exempel på när företag både bidrar med egna gåvor och möjliggör för sina kunder att bidra”, äger Sandra Axell, tf. Kommunikation- och Insamlingschef Stockholms Stadsmission.

Tillsammans, lampa för lampa, gör vi Stockholm till en lite ljusare och varmare plats. Den virtuella lampan lyser symboliskt upp den del av staden där den placeras och utvecklingen går att följa på webben. På Södermalm, där flera verksamheter som vänder sig till personer i utsatta situationer finns, lyser även flest lampor, men även Vasastan och Östermalm har lyst upp.

”Vi har en ambitiös målsättning, att vi ska tillsammans tända en virtuell lampa för varje person i hemlöshet. Efter halva tiden är vi halvvägs. Kan 2866 lampor vara tända på julafton? Jag hoppas det och vill därför uppmana alla att göra Stockholm lite ljusare och lite varmare”, avslutar Fredrik Karlsson

Så går det till:

Via www.ljusarejul.se/ tänder man en virtuell lampa som placeras där så önskas. Därefter ger man ett bidrag på 50 kronor via sajten, en summa som Fortum sedan dubblar så att Stadsmissionen får 100 kr. Avsluta med att skicka uppmaningen vidare till vänner och bekanta.

För mer information

Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Skandinavien, 076-866 77 25, fredrik.t.karlsson@fortum.com

Charlotte Lindevall, projektledare Ljusare jul, 070-344 59 73, charlotte.lindevall@fortum.com