Hjälp Unga station hjälpa – de gör skillnad

Många av oss har blivit vana att se personer som lever i hemlöshet i vår omgivning, eller i vart fall som vi uppfattar att en person som lever i hemlöshet ser ut. De barn och ungdomar som Unga station träffar ser inte ut så, tvärtom så lägger de ned avsevärd tid på att se ut som vem som helst – att hålla uppe bilden av att allt är som det ska. Det kan ibland finnas någon lärare i skolan som kanske misstänker att allt inte står rätt till, men de är svåra att identifiera och därmed komma i kontakt med. Men detta är också en del av något positivt – det är möjligt för dem att ta sig ur situationen. Vi har fått träffa O som tidigare var i en väldigt utsatt situation, men som genom Unga station kunde ta de första stegen bort – mot det som O själv kallar för ett vanligt liv. Titta på filmen om O som tillsammans med sin kontakt på Unga station tar oss med på en minnenas promenad som ingen av oss skulle önska någon att behöva uppleva. Gå sedan in på www.ljusarejul.se och köp en gåva – Fortum dubblar. Tack för ditt bidrag.