Höjd dammsäkerhet målet när Fortum renoverade dammluckorna på Svarthålsforsens kraftstation

Fortum avslutar innan årsskiftet arbetet med dammluckorna vid Svarthålsforsens vattenkraftstation i Indalsälven i Ragunda kommun. Kraftverket byggdes 1950-1954, och renoveringen innebär höjd dammsäkerhet. 22,5 miljoner kronor har investerats i projektet.

– Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög, det vi gör med denna typ av förstärkningar är att vi höja den ytterligare, säger Fortums Robert Bronegård som ansvarat för projektet.

Svarthålsforsen är ett strömkraftverk, det vill säga, det finns inget magasin för att lagra vatten vid höga flöden. Därför blir det extra viktigt att dammluckorna fungerar optimalt. Genom att Fortum nu installerat separat hydralstyrning för var och en av de tre dammluckorna, istället för som tidigare endast ett hydralaggregat som styrde alla luckor, ökas dammsäkerheten då det säkerställer att luckorna fungerar optimalt. Samtidigt som detta arbete utfördes så renoverades även själva luckorna genom blästring, målning, upprustning, och åtgärdande av mindre läckage. Investeringen har legat på ca 22,5 miljoner kronor.

-Genom att investera i modernisering och renovering av vattenkraftverken säkerställer vi att de kan fortsätta producera förnybar el under lång tid framöver. Vattenkraften har varit helt avgörande för att göra Sverige till en föregångare inom förnybar energiproduktion, och kommer att fortsätta vara avgörande i det nya förnybara energisystem som nu växer fram, säger Robert Bronegård.

Fortum har även fattat beslut om ytterligare modernisering av Svarthålsforsens kraftstation. Två av de tre turbinerna i kraftverket ska bytas ut samtidigt som nya generatorer installeras. Detta innebär även en ökad livslängd för verket. För Fortums kunder innebär det att de kan fortsätta att få förnybar el från Svarthålsforsen under lång tid framöver.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45