Hur ser en hållbar väg till ett hundra procent förnybart energisystem ut?

WEB_Sunny_road_BACXFP
De allra flesta gör bedömningen att energisystemet framgent kommer bestå av enbart förnybar kraftproduktion, något som drivs av såväl den tekniska utvecklingen som både gör det billigare att tillverka och förbättrar effektiviteten som av en politisk vilja att underlätta denna utveckling.

Tyvärr kan vi konstatera att den politiska viljans praktiska konsekvens har inneburit att tyngdpunkten – hårddraget – förskjutits från ”mest pang för pengarna” till ”mest pengar per pang”. Men hur ser då en övergång till ett hundra procent förnybart energisystem som är hållbar i begreppets alla tre perspektiv ut? Vi har en bild av det.

Vi samlar representanter för vetenskapen, miljöorganisationerna och det senaste tillskottet till vår elintensiva basindustri – serverhallarna – med politiska företrädare och diskuterar.

100 procent förnybart – men vad får det kosta? – måndag 4 juli kl 14.00-15.00