I Dalälven är vårfloden över, i Klarälven är nivåerna fortsatt lägre än normalt trots gårdagens regn

I Dalälven med biflöden kulminerade vårfloden under helgen vecka 20 och nivåerna är i flera fall lägre än normalt utom i Svärdsjövattendraget där vattenflödet är mycket lågt. Klarälvens övre tillrinningsområden fick mycket regn i mitten på maj och på norska sidan var vattenföringen betydligt högre än under en normal vårflod. Detta ledde till att nivån steg snabbt i Höljessjön och magasinet är nu i det närmaste helt fullt.

Vårfloden i Västerdalälven fick en extra skjuts i helgen av ett regnområde som gav betydligt mer nederbörd än väderprognoserna visade. Flödet i Västerdalälven nådde på lördagen upp till 385 m3/s vid Lima kraftverk och i början på vecka 21 nådde toppen nedre delen av Västerdalälven. Flödestoppen hade då slätats ut en del och flödet var ca 330 m3/s som högst vid Mockfjärds kraftverk.

Tillrinningen i Österdalälven har också passerat sin topp och nu är det återigen tappningen från Trängslet som har störst påverkan på flödet i älven. Nivån i Trängslet stiger, men är lägre än normalt.

  • Siljan har stigit 2 dm sedan mitten av maj. Nivån är ännu lägre än normalt.
  • I Ore älv är tappningen låg från de reglerade delarna av älven och minskar i de oreglerade biflödena Unnån och Emån.
  • Nivån i Runn har höjds lite under helgen och har nu normal sommarnivå.
  • I Svärdsjövattendraget är vattenflödet mycket lågt och vattennivån Amungen och Balungen är lägre än normalt. Det är torrt i området och det kravs mycket regn för att den vattensituationen ska förändras.
  • Vattennivåer och flöden i Dalälven går att följa på Dalälvens Vattenregleringsföretag www.vattenreglering.se

De stora mängderna regn i Klarälvens övre tillrinningsområden i mitten på maj ledde till att nivån steg snabbt i Höljessjön och magasinet är nu i det närmaste helt fullt. Tappningen från Höljes har ökats stegvis och efter gårdagens regn är nu tappningen totalt 265 m3/s, viket kan jämföras med en normal vårflod då tappningen är 350-400 m3/s som högst. Nedströms Höljes är det torrt och det fyller inte på med några större mängder innan älven når Karlstad. I mitten på veckan väntas flödet öka från nuvarande dryga 200 m3/s till ca 300 m3/s.

  • Sjön Rottnen har varit lägre än normalt under maj, men har nu nått det område den normalt varierar inom.
  • I Röjdälven kan nivån i sjöarna Flaten, Velen och Kilen variera mer än normalt till följd av ett arbete i Torsby kraftverk. Arbetet pågår under 3-4 veckor.
  • I Uvån är flera sjöar lägre än normalt. Tappningen från de flesta sjöar är mycket låg i väntan på regn som får nivåerna att nära sig normal nivå.
  • Sjön Skagern i Gullspångsälven ligger kvar på en låg nivå till följd av mycket låg tillrinning. De närmaste veckorna kan beräknas nivån stiga några centimeter per vecka.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45