Illaluktande rök i samband med torkeldning av den nya pannan vid kraftvärmeverket i Hjorthagen

Den 1 oktober eldades för första gången pannan i Fortum Värmes nya biobränslebaserade kraftvärmeverk i Värtan. Det som då påbörjades är en så kallad torkeldning för att murverket ska torka innan provningen med flis påbörjas i slutet av hösten. Torkeldningen pågår till och med den 5 oktober.

Vid torkeldning används eldningsolja vilket syns som vattenånga från byggnaden. Det är en provisorisk lösning där ångan, som vid drift kommer att köras till turbinen, nu leds över taket.

Under eftermiddagen och kvällen idag, den 3 oktober, har boende i området och räddningstjänsten uppmärksammat att torkeldningen orsakar illaluktande rök.
Vi beklagar den olägenhet som detta medför.

Biokraftvärmeverket är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa när den kommersiella driften startar i början av 2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi.