Inbjudan: Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan

Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år. 

Efter pressvisningen av själva biokraftvärmeverket, det underjordiska flislagret och energihamnen hålls en presskonferens där Fortum Värmes vd, Anders Egelrud, medverkar. För individuella intervjuförfrågningar och anmälan till pressvisningen, kontakta presschef Viktoria Raft, viktoria.raft@fortum.com eller på +46 722 32 06 31. Vi behöver din anmälan senast 2 maj. Pressvisningen och den efterföljande presskonferensen kommer att hållas på engelska. Välkomna!

Program:
10.00 Samling i receptionen på Campus Fortum Värme, Lidingövägen 115. Ombyte till skyddskläder samt säkerhetsgenomgång.

10.15 Pressvisning

11.30 Presskonferens i konferensrum Stockholm hos Fortum Värme, Lidingövägen 115

12.00 Avslut

Obs! Det är svårt att hitta så ha god tid på er. Närmaste T-bana är Gärdet eller Ropsten, gå runt själva biokraftvärmeverket på gångvägen parallellt med Lidingövägen och upp mellan byggbarackerna. Receptionen ligger till vänster. Kommer du med bil från stan måste du åka ned till Ropsten och vända tillbaka mot stan, håll höger på avfart mot centrum och sedan direkt höger vid skylt ”Fortum”.

Kort om nya biokraftvärmeverket
Bygget av biokraftvärmeverket startade i januari 2013. Investeringen beräknas hamna på cirka 5 miljarder kronor och anläggningen kommer att minska användningen av fossila bränslen i det befintliga Värtaverket vilket ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 tusen ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad. Biokraftvärmeverket, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek.

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.