Information om strömavbrott i Forsa/Näsviken onsdag 27 augusti

Igår förmiddag, 27 augusti, inträffade ett strömavbrott som berörde ca 200 av Fortums kunder i Forsa/Näsviken, strax utanför Hudiksvall. Orsaken till strömavbrottet var ett elektriskt fel i en anslutning (en fas hade släppt). I samband med strömavbrottet gick det tyvärr under en kort stund ut för hög spänning som kan ha förstört elektriska apparater hos de berörda kunderna.

–          Jag beklagar det inträffade. Jag vill samtidigt understryka att vi har mätt spänningen i elnätet i det berörda området och allt är nu normalt, så det finns ingen anledning till oro för att något mer ska kunna hända. Utredning pågår om vad som exakt har hänt, säger Anders Öberg, ansvarig för det lokala elnätet i Hälsingland, och fortsätter:  – De kunder som har fått elektriska apparater förstörda kan lämna in skadeståndssanspråk till oss. Det är bra om kunderna kontrollerar alla sina apparater innan de skickar in sin anmälan. Vi kommer dels att ha personal på plats på fredag och dels att skicka brev till alla berörda med information om hur de ska gå till väga.

Vi finns på plats för frågor!

Vi kommer under fredagen 29 augusti att ha personal på plats i Forsagården, Backavägen 1 i Forsa, kl 09.30-17.00 för att svara på eventuella frågor från våra kunder.

För mer information kontakta,

Anders Öberg, ansvarig för det lokala elnätet i Hälsingland, tfn 072-525 82 60
Carola Hjerthén, kommunikationsansvarig för driftstörningar i Fortums elnät, tfn 070-641 55 27