Ingen olja i vattnet vid Edeforsen enligt vattenproverna

 

Fortum har nu fått svar på de vattenprover som togs efter upptäckten av oljeläckage vid Edeforsens ställverk, söder om Ljusdal. Proverna visar att det inte kommit ut någon olja i vattnet. En saneringsplan finns hos Länsstyrelsen för godkännande och reparation av transformator och oljegrop startar den här veckan.

För snart två veckor sedan upptäckte vi ett befarat oljeläckage vid Edeforsen ställverk söder om Ljusdal. Extra uppsamlingstråg ställdes omedelbart ut och den ordinarie oljegropen tömdes på vatten och olja. Därmed säkerställde vi att det inte fanns risk för att ytterligare olja skulle kunna komma ut.

Det figurerar uppgifter om ett antal liter olja som ska ha läckt ut i marken. Läget är följande:

  • Vi har inte hittat några spår av olja i de vattenprover som tagits och analyserats.
  • Det är svårt att uppskatta hur mycket olja som faktiskt har tagit sig ut i marken. Det handlar dock inte om de mängder som har nämnts i medierapporteringen. Eventuellt har det inte hunnit komma ut någon olja alls och som max uppskattar vi det till 300 liter.

Oavsett mängd olja som kan ha kommit ut i marken är det beklagligt och vi gör nu allt som behövs för att åtgärda det hela, säger Anders Ekberg, ansvarig för Fortums regionnät i Hälsingland.

En miljöexpert har skrivit ett förslag till en saneringsplan som har lämnats till kommunen. Kommunen har därefter informerat oss om att de lämnat över ärendet till Länsstyrelsen, som nu ska godkänna planen innan något kan göras.

Vi har också haft reparatörer på plats för att planera själva reparationen av både transformator och den ordinarie uppsamlingsgropen.

– Det här är inga lagervaror, utan det krävs att reparatörerna först kommer på plats för att inspektera och planera reparationen innan något kan göras. Under tiden har vi säkerställt det viktigaste, det vill säga att det inte kommer ut någon mer olja. Reparationerna kommer att starta under den här veckan och vi kommer att fortsätta ta vattenprover under en tid framöver, säger Anders Ekberg.

För mer information kontakta,

Anders Ekberg, ansvarig för Fortum Distributions regionnät i Hälsingland, tfn 070-271 20 86
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27