Innovation inom sol kan motverka elfattigdom

På mindre än två timmar mottar jorden den mängd energi som förbrukas årligen från solen. Samtidigt saknar 1,3 miljarder människor en pålitlig källa till elektricitet. Hittills har det saknats bra och tillräckligt billiga lösningar för de människor som idag lever utan el och i många fall är hänvisade till bland annat fotogen med dess negativa hälso- och klimateffekter.

På Fortum satsar vi nu på att skapa innovativa energilösningar där vi kan utnyttja vår kunskap inom solenergi och påverka människors liv på ett helt annat sätt. Ett bra exempel är vårt samarbete med Futurice som är viktigt både för att utveckla ny teknik och nya affärsmodeller i en konstant föränderlig energibransch.

Med det samarbetet förenas Fortums kompetens inom energi och Futurice kompetens inom mjukvarudesign. Tillsammans skapar vi en lösning som ger en enkel tillgång till el för människor i utvecklingsländer. För oss är detta ett helt nytt sätt att driva innovation och redan nu kan vi se hur bra det blir när vi har ett gemensamt mål och förenar våra kompetenser.

Vår tanke är att utveckla en plattform som hjälper lokala solleverantörer att erbjuda solenergilösningar till sina kunder på ett bättre sätt än idag. Med ett ”Software-as-a-Service” koncept kan dessa företag erbjuda en lösning för att säkra betalning från slutkunder och ge bättre kundsupport samtidigt som det ger ett mer tillförlitligt system. En betalningslösning är ”pay-as-you-go” modellen som gör det möjligt för människor som inte har råd att investera i egna paneler och ändå få tillgång till el.

Det är svårt att överskatta den betydelse som tillgången till el i vardagen har. Det påverkar hälsa, studier och ekonomi på ett sätt som är avgörande. Det finns alltså ovanligt många skäl att hoppas på en framgång.

Catarina Naucler, ansvarig för forskning och utveckling, Fortum Sverige

Alla bilder som används kommer från Trine och vårt samarbete om ett solkraftsprojekt i Sidonge, Kenya.