Integration med kraftvärme ger en hållbar biooljeproduktion

När Fortum och Valmet idag den 10 april går ut med beskedet att vi inleder samarbete med Preem är det för att ta utvecklingen av biodrivmedel till nästa nivå. Målet är en kommersiellt fungerande produktionsteknik innan 2020, något som skulle öppna upp för en betydande ökning av biobränsleproduktionen. Inte minst för en väntad efterfrågan på biobränslen för flyg är det värdefullt, men också ur ett energieffektiviseringsperspektiv är det mycket viktigt.

Det sker mycket utveckling inom området och det finns i praktiken två huvudspår. Fortum, med sin erfarenhet av effektivt energiutnyttjande i bränslen, har valt en väg som innebär att det första steget, produktion av bioolja, integreras med kraftvärmeproduktion. Då kan så gott som all energi som finns i de trärestprodukter som används som råvara tas till vara – som bioolja och i form av el och värme.

Sedan tidigare har Fortum och Valmet, med stöd av Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland, drivit ett biooljeprojekt och detta nya samarbete bygger på det projektets framgångar.  Det förra projektet har resulterat i en kommersiell integrerad pyrolysteknik vid Fortums kraftvärmeverk i Jouensuu i Finland där det idag produceras bioolja som ersätter fossil uppvärmningsolja i industrin.

Samarbetet med Preem handlar om att vidareutveckla den typ av pyrolysanläggning som används i Jouensuu så att den producerade biooljan kan användas som råvara i raffinaderier för att producera biodiesel fordon och biobränslen för flyg.

De gemensamma forskningsprojekten samfinansieras av Business Finland i Finland och Energimyndigheten i Sverige.

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige