Invigning av Glava Energy Center

Förra veckan invigdes energiparken vid Glava Energy Center i Arvika kommun. Fortum är en av elva samarbetspartners som just nu är engagerade i energiparken i Glava. Här finns Nordens största markbaserade solelanläggning med en beräknad produktion på 105 000 kWh per år. Detta motsvarar ungefär behovet för 20 normala lägenheter. Förutom att vara innovationscentrum för nya former av elproduktion är det också testplats för smarta nät. ett område där Fortum är ledande i utvecklingen. Läs gärna med på glavaenergycenter.se.