Jätten

Jättebloggen bild

En del påstår att vi är jättestora. Allt är förstås relativt, men fördelen med att vara jättestor är att man kan göra jättemycket. Vi på Fortum är jättestolta över att ha mycket vattenkraft, fjärrvärme och kraftvärme. Det är jättebra eftersom det är uthålligt och bidrar till att vi i Sverige har världens mest uthålliga energiproduktion. I Sverige är 96 procent av elproduktionen koldioxidfri.

För att få en ren elproduktion är det jätteviktigt att man gör investeringar i framtida energiproduktion. Vi tänker jättemycket på hur energiproduktionen kan se ut framöver, och är jätteintresserade av alla smarta lösningar. Om vi nu kallas jättestora så ger det möjligheter att vara med och förverkliga idéer, till exempel den jättebra idén att bygga vågkraft. Vi håller just nu på att förbereda för världens största testanläggning för jättespännande vågkraft på västkusten.

Vi har nyligen gjort en jätteinvestering i Stockholm, faktiskt den största industriinvesteringen i staden just nu. Vi håller på att bygga en jättelik anläggning för att göra el och värme av träflis, faktiskt Sveriges och förmodligen världens största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Just nu har vi bara grävt en jättegrop, men jättesnart kommer anläggningen på plats. Det tycker vi är jättekul.

Vi har jättemånga kunder som tillsammans använder våra produkter. Det tycker vi är jätteroligt eftersom vi vet att elen och värmen kan användas till att våra kunder får jättemycket nytta av den i sina hem och sina liv. Det spelar ingen roll om de köper vår el direkt från oss eller via någon av våra jättemånga konkurrenter. Vi är ändå jättestolta att vår energi är jätteren och jättesäker.

Nytt biokraftvärmeverk Värtan

Under 2016 ska det nya biokraftvärmeverket i Värtaverket stå klart. Just nu är det en JÄTTEgrop.

Här nedanför finns en lista med andra jättebra saker vi gör som vi tror jättemycket på.

http://www.youtube.com/watch?v=DqDvjlE37jc&list=PL5E28D01947C4A50A&index=2

http://www.youtube.com/watch?v=J35wIeC3dy0&list=PL5E28D01947C4A50A&index=14

http://www.youtube.com/watch?v=m9YlWb1OX9Y&list=PL5E28D01947C4A50A&index=12

http://www.youtube.com/watch?v=AfST5lcOaNc&list=PLqTNEAQVxF3lSvy8v9NegvObasFhBojsY&index=4

http://media.fortum.se/2013/09/18/rekordfangster-av-bade-vild-och-odlad-lax-i-vanern-och-klaralven/

http://media.fortum.se/2013/09/19/fortum-dcns-aw-energy-och-la-region-bretagne-inleder-samarbete-for-nytt-demonstrationsprojekt-for-vagkraft-i-frankrike/

http://media.fortum.se/2013/10/08/fortum-toppar-nordiskt-klimatindex/

http://media.fortum.se/2013/10/08/5400-kunder-far-sakrare-elleverans/

http://media.fortum.se/2013/10/11/bio-olja-borjar-ersatta-fossila-oljor/

http://www.youtube.com/watch?v=CaqVkLTV4AQ&list=PLqTNEAQVxF3lSvy8v9NegvObasFhBojsY&index=10