Kammarrättens dom borgar för trygg och säker elleverans även framöver

Idag meddelade Kammarrätten sitt beslut beträffande elnätsregleringen för perioden 2012-2015. Det var ett ganska väntat beslut som fastställer det Förvaltningsrätten sa redan i december förra året, det vill säga att Energimarknadsinspektionen inte får använda övergångsregeln och att en korrekt beräknad kalkylränta ska vara 6,5 procent.

El möjliggör vårt moderna liv. Det glömmer man lätt bort, och det är bra att påminna sig själv då och då. Enkelheten med vilken jag till exempel gör allt från det att väckarklockan ringer på morgonen och jag tänder sänglampan till dess att jag släcker lampan igen är till stor del elens förtjänst. El är en möjliggörare. För så mycket. Och elnätet är elens väg till allas våra hem och arbetsplatser.

Man skulle kunna förenkla och säga att det är detta som dagens beslut i Kammarrätten gäller – möjligheten att fortsätta få en trygg och säkert elleverans, även i framtiden. Elnätsregleringen sätter ramarna för elnätsföretagens verksamhet. Den ramen behöver utformas så att elnätsföretagen får förutsättningar att möta dels behovet som alla vi kunder har på att elen alltid levereras när vi behöver den. Men också för att möjliggöra det framtida energisamhället, med mer förnybar storskalig och småskalig elproduktion från sol och vind. Under en period har detta kommit i bakgrunden när elnätsavgifterna diskuterats.

Dagens beslut i Kammarrätten ser jag som ytterligare ett bevis på behovet av stabila spelregler för branschen. Elnätsverksamhet är en långsiktig verksamhet. Våra planer sträcker sig över 40-50-60 år, och de nät som vi bygger idag ska kunna tjäna de behov som både dagens och morgondagens kunder och samhälle har. Med den typen av verksamhet är det jätteviktigt att de regler som sätts är så långsiktiga som möjligt.

Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har regleringen ändrats alldeles för ofta. Att modellen ständigt ändras försvårar arbetet för elnätsföretagen och gör det dyrare för kunderna, och kan riskera att avgifterna går upp för att sedan gå ned och sedan upp igen. En regleringsmodell som har ett längre perspektiv bidrar däremot till att förenkla arbetet och helt enkelt göra det mer förutsägbart. Då blir det billigare för såväl kunder som samhället i stort och avgiftsutvecklingen jämnare.

Även om domen berör nuvarande regleringsperiod, 2012-2015, så är det i praktiken historia – det har redan gått tre av fyra år av den perioden. Och i en verksamhet som planerar för fyrtio år framåt så är det desto viktigare att blicka framåt. Jag vill därför lyfta fram några saker som kan lägga grunden för en god utveckling framöver.

  • Den energikommission som den nya regeringen aviserat. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse och elnäten är en viktig del. Vi hoppas att kommissionen får ett brett mandat och tar in all den kompetens och erfarenhet som behövs för att nå resultat.
  • Den nya elnätsregleringsmodell som beslutades i september. Om den tillåts definieras och utvecklas på rätt sätt så kommer den ge en bra grund för de långsiktigt hållbara spelregler branschen behöver.
  • Att Energimarknadsinspektionen får goda förutsättningar att utvecklas vidare mot den tydliga och förtroendeingivande kontroll- och styrfunktion som självklart ska finnas på en monopolmarknad.

Vi vill gärna bidra i dessa arbeten. För egen del så finns jag ett mail eller telefonsamtal bort, och ställer gärna både mig själv och mitt team till förfogande för att bidra med kompetens och erfarenhet när det gäller elnätets roll i ett väl fungerande och hållbart energisystem. Både till energikommissionen, och i det fortsatta arbetet med att detaljutforma regleringen.

Vi finns här långsiktigt för våra kunder. Vi bygger och underhåller våra nät med långsiktighet i våra tankar. Elnätsregleringen behöver möta denna långsiktighet. För kundernas och samhället skull.

Bengt Johansson Bengt är ansvarig för reglering och affärsutveckling på Fortum Distribution Du kan följa honom på twitter: @bengjoha Han går också att nå via epost: bengt.i.johansson@fortum.com

 

Fakta om Fortum Distribution

  • Vi äger, förvaltar och underhåller ett elnät som är 70 000 km långt (motsvarande nästan två varv runt jorden) och levererar el till 903 000 kunder i Värmland, Skaraborg, Dalarna, Gävleborg, Stockholmsområdet och på Västkusten.
  • Vi investerar ca 1,3 miljarder kronor per år för att förbättra, förstärka och göra våra nät mer tåliga mot hårt väder, och vi ser att satsningar kommer att öka under kommande tioårsperiod. Faktum är att i energibranschen är en av de branscher som investerar mest i Sverige.
  • Vi har 400 anställda, framför allt på våra kontor i Karlstad och Stockholm, och sysselsätter ytterligare närmare 2000 personer genom våra entreprenörer och samarbetspartners