Kan fjärrvärme verkligen balansera väderberoende produktion som vind och solkraft?

 

smart-energi-norra-djurgardsstaden_1780x600

Nej, fjärrvärmen i sig har svårt att göra det. Men kombinationen av kraftvärme, värmepumpar och värmelager kan användas för att balansera produktionen från ökade mängder av väderberoende energislag som vind och solkraft. Det är ett av de områden som Fortum Värme och KTH redan samarbetar kring, men i slutet av förra året fördjupades och formaliserades samarbetet ytterligare. Den 12 april hölls det första styrgruppsmötet och nu väntar fler spännande samarbetsprojekt.

Fabian Levihn, ansvarig för R&D på systemutveckling, är även ansvarig för samarbetet med KTH från Fortum Värmes sida och ser det fördjupade samarbetet som viktigt för att påskynda utvecklingen mot framtidens energisystem. Vid det första mötet diskuterades upplägg för framtida samarbeten inom forskning, utbildning och kompetensutbyte, exempelvis hur avfallshantering, energi och andra flöden ska samverka för att bygga framtidens urbana system.

Under året kommer olika typer utbyten tas fram och ett långsiktigt mål är även att stärka samarbetet med Fortumkoncernen som helhet. En förhoppning är att  kunna ta emot ett par doktorander som gör sina empiriska studier med hjälp av vår verksamhet.

Det finns många poänger med att knyta forskning och verksamheten närmare samman och Fabian Lehvin själv är ett bra exempel på det. Han har disputerat inom frågor relaterat till hur omställningen till framtidens energisystem kan gå så effektivt som möjligt och forskar för närvarande 20 procent på KTH, något som gör honom till en naturlig länk mellan högskolan och Fortum Värme.

Viktoria Raft
Presschef Fortum Värme