Kan man verkligen vara hemlös om man har någonstans att bo???

I år har vi valt att fokusera på barn och ungdomar som helt eller delvis saknar ett hem. För även om många är skrivna på en adress så kan de av olika anledningar inte tillbringa sin tid där. En del är utsparkade hemifrån medan andra har en mycket otrygg hemsituation. Det finns olika anledningar som gör att de måste hitta andra ställen att vara och sova på. De är i praktiken hemlösa.

Men det är svårt att jämföra dessa barn och ungdomar med vuxna som lever i hemlöshet. Det är ofta unga tjejer utan missbruksproblematik det handlar om och de försöker hantera sin vardag genom att sova över hos kompisar, släktingar eller tillfälliga bekanta. De är inte personer som lever i den akuta hemlöshet som vi vanligtvis förknippar med hemlöshet. Det gör det också mycket svårare att hitta dem eftersom de inte söker sig till de mottagningar som finns för hemlösa eller för den delen umgås med hemlösa som nås av olika uppsökande insatser. Tvärtom försöker de förtvivlat dölja sin situation för omvärlden, inte minst vuxenvärlden som de ofta känner sig svikna av.

Ofta kommer de från konfliktfyllda hem – det är en av de vanligaste orsakerna till att de befinner sig i den situation de gör. Har de varit i kontakt med socialtjänsten tidigare så har det ofta varit med dålig erfarenhet eftersom socialtjänsten har som uppdrag att prioritera familjeåterföreningar medan dessa barn och ungdomar av en eller annan anledning inte kan bo hemma.

Katarina, som jobbar på Stockholms stadsmissions verksamhet Nattjouren, träffar också dessa barn och ungdomar, ute i det offentliga rummet. Ta dig några minuter och se filmen.

Stockholms stadsmissions Unga station är en av få platser där dessa barn och unga inte bara kan få hjälp i form av exempelvis samtalsstöd, ge en gåva här utan även få ett socialt sammanhang och en trygg punkt i ett liv som bokstavligen ryms i väskan över deras axel. På Fortum är vi duktiga på ljus och värme i den form som produceras vid kraftverk, men det är en annan typ av ljus och värme än vad Unga station med små medel och stora hjärtan ger. Det Unga station gör är att bokstavligen göra livet och framtiden ljusare och varmare för dessa barn och ungdomar. Hjälp oss hjälpa dem och ge en gåva . Vi dubblar.