Kan nätsurfandet värma våra hus och bidra till hållbara städer?

Seminarium: Värme

Om datahallarna i världen vore ett land skulle de använda lika mycket energi som hela Storbritannien. Hur tar man tillvara på värmen de alstrar? Det var ämnet för tisdagen seminarium på Blue Charm.

Seminarium: Värme

Fjärrvärmen utvecklas hela tiden och är en del av det hållbara samhället.  Öppen Fjärrvärme som Fortum utvecklat tillsammans med ett flertal kunder i Stockholm är ett viktigt sätt att hushålla med resurser och använda restvärme på ett effektivt sätt. Kunder kan sälja in överskottsvärme på nätet för att öka återvinningen i energisystemet.

Seminarium: Värme

Anders Egelrud, VD, Fortum Värme, inledde seminariet med en presentation av Öppen Fjärrvärme. Han berättade bland annat om hur en stad alstrar enormt mycket värme och om hur ditt nätsurfande kan värma din granne. Det finns en potential på 1 TWh att återvinna i Stockholm vilket motsvarar Norrköpings värmebehov. I framtiden krävs en kombination av värmelösningar för att kunna värma en snabbt växande stad. En lösning är Öppen fjärrvärme.

Seminarium: Värme

Leverantörens perspektiv stod Gustav Bergquist, Teknikchef på  Bahnhof. Han berättade om det svåra att hantera deras konstanta värmeöverskott då det inte alls finns behov för värme hela tiden. Öppen fjärrvärme har levererat en lösning  som både är ekologiskt och ekonomiskt hållbar, med en avskrivningstid på 3-5 år.

Seminarium: Värme

Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm , berättade att hans medlemmar är fjärrvärmekunder och älskar fjärrvärme för deras positiva egenskaper – samtidigt som de sedam länge velat ha fler leverantörer. Per påpekade att det är viktigt att  utvecklingen  med att ta vara på värmen och energieffektivisera sker samt att det är bra att Fortum går före i detta. Det behöver resten av världen lära sig av om fjärrvärmen överlag ska vara fortsatt konkurrenskraftig.

Seminarium: Värme

Daniel Helldén (mp), Oppositionsborgarråd Stockholm, betonade att vi behöver titta på den stora frågan kring bostadsbyggandet,om på vad som händer om 30-40 år när vi bygger nya områden. Ett exempel han nämner är att vi måste gå mot plushus. Han var positiv till tillvarataganden av spillvärmen genom Öppen Fjärrvärme och såg  inga problem med att planera in bostadsbyggande vid datorhallarna.

Seminarium: Värme

Madeleine Sjöstedt (fp), fastighetsborgarråd Stockholms stad påpekade att, i genomsnitt, två busslaster med människor flyttar till  Stockholm per dag och att det kräver att man tänker långsiktigt och hållbart. Hon gillar Öppen Fjärrvärme men var tydlig med att om Stockholm investerar i detta så ska det vara en win-win situation.

Seminarium: Värme

 

Presentationsmaterial från seminariet: