Klarar vårt elnät av när hustaken fylls med sol?

Hustak runt om i landet fylls med solpaneler och vindkraften byggs ut. Men kan vårt elnät hantera utvecklingen av all förnyelsebar energi – och vad krävs i så fall? Det var fokus när Fortum bjöd in till samtal i Almedalen.

Seminarium: Solenergi

Seminariet inleddes med att Niclas Damsgaard, Sweco, presenterade den rapport som Sweco har gjort för Elforsk och flera elnätsföretag, bland andra Fortum. Tre olika typnät har analyserats – innerstadsnät, ytterstadsnät och landsbygdsnät. Man har tagit faktiska mätvärden, adderat ett framtidsscenario och gjort en simulering av vad detta skulle innebära för elnäten. Slutsatsen från Nicklas Damsgaard var att vårt elnät är relativt väl rustat – men att det också  innebär en hel del utmaningar.

–          Vi är nog alla överens om att kraftsystemet i Europa förändras och kommer att fortsätta göra så. Inslagen av lokal produktion kommer öka och delar av näten kommer bli nettoproducenter. Det ställer nya krav på elnäten, berättar Nicklas Damsgaard.

I panelen satt Ingemar Nilsson, energipolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Han ser att politiken kommer ha en viktig roll i utvecklingen.

–          Jag tror inte att utvecklingen kommer att vara kunddriven, utan det måste vara politiken som tar ansvaret, menar Ingemar Nilsson.

Bengt Johansson, som är ansvarig för affärsutveckling på Fortum Distribution, ser positivt på utvecklingen – men understryker vikten av en politisk långsiktighet och spelregler som inte förändras efter varje val.

–          Det måste finnas incitament för oss nätägare att satsa på den här utvecklingen. Vi är en viktig samhällsbyggare och vill självklart vara med och bidra till utvecklingen, säger Bengt Johansson.

I panelen satt också Helena Leander från Miljöpartiet och Magnus Olofsson, vd för Elforsk. Samtalet leddes av Bosse Andersson, vice VD på Svensk Energi.

Seminarium: Solenergi

Fortum hade bjudit in till ett samtal med rubriken ”Vilka investeringar behöver göras i elnäten för att möta ett kraftssystem i omvandling – egentligen”.

Seminarium: Solenergi

Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna

Seminarium: Solenergi

Bengt Johansson, Fortum

Seminarium: Solenergi

Helena Leander, Miljöpartiet

Seminarium: Solenergi

Niclas Damsgaard, Sweco

Seminarium: Solenergi

I rundabordssamtalet deltog Niclas Damsgaard, Sweco, Ingemar Nilsson, energipolitisk talesperson (S), Helena Leander, miljöpolitisk talesperson (MP), Magnus Olofsson, VD Elforsk och Bengt Johansson, affärsutvecklingsansvarig Fortum Distribution. Samtalet leddes av Bosse Andersson, vice VD på Svensk Energi.