Klart med miljardinvestering – vindkraftsparken Solberg börjar byggas i sommar

Fortum har fattat slutgiltigt investeringsbeslut om den 75 MW stora vindkraftsparken Solberg, nordväst om Örnsköldsvik, ett projekt som Fortum förvärvade tidigare i år. Planen är att påbörja markarbetena i sommar. Vindkraftsparken beräknas börja producera i början av 2018. Investeringen totalt är på ca 100 miljoner euro, eller närmare en miljard kronor. Under förutsättning att Skellefteå kommunfullmäktige godkänner affären och alla tillstånd och myndighetsbeslut finns på plats kommer Fortum och Skellefteå Kraft att stå för hälften var av projektet.

-Sverige är ett naturligt val för Fortum när det gäller investeringar i vindkraft. Det är en av våra största hemmamarknader och det är här vi har större delen av vår vattenkraftskapacitet, något som är avgörande för att kunna balansera vindkraftens oregelbundna produktion. Vi har ett gott samarbete med Skellefteå Kraft i Blaikens vindkraftspark och vi ser fram emot att få fortsätta vårt samarbete i Solberg, det säger Kari Kautinen, koncernansvarig för Fortums investeringar i vind- och solkraft.

Projektet är ett viktigt steg i implementeringen av Fortums nya strategi. Ambitionen är att växa inom vind- och solkraft såväl genom helt nya projekt som riktade förvärv. Solberg kommer att bestå av 22 vindkraftverk med en total kapacitet på 75 MW. Vindturbinerna levereras av Vestas och Arise kommer att ansvara för projektledningstjänster för bygget. Den årliga produktionen beräknas bli ungefär 250 gigawattimmar, GWh, vilket motsvarar 50 000 hushålls årsanvändning.

-Det finns få riktigt bra vindlägen i Sverige som lämpar sig för storskalig landbaserad vindkraft så vi är glada över att ha hittat detta förvärvsobjekt. Vi är även glada över att fortsätta vårt samarbete med Fortum, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

För mer information
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tel 070-214 75 45
Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft, tel 072-217 58 21