Klart politisk besked igår om vattenkraften – klimatfrågan måste in i miljöbalken

Det framgick under tisdagen i samband med att Fortum släppte rapporten Vattenkraft Påståenden & fakta. Rapporten är framtagen av Sweco på uppdrag av Fortum och syftar till att så objektivt som möjligt besvara en rad olika frågeställningar kopplade till svensk vattenkraft. Detta är viktigt därför att samtidigt som det globala perspektivet har ökat i betydelse så ger inte miljölagstiftningen stöd för sådana avvägningar.

-Det finns flera områden där det inte finns raka, enkla svar att ge om den mest förnuftiga användningen av de svenska älvarna utan det måste viktas. Om den lagstiftning som finns på plats då inte tar hänsyn till det globala perspektivet, hamnar vi snett, säger Toni Kekkinen, chef för Fortum Vattenkraft, och exemplifierar med förra veckans negativa besked om att få modernisera Edeforsens kraftstation i Ljusnan.

Rapporten Vattenkraft – Påståeenden & fakta presenterades av Fortum under Almedalsveckan i Visby. Den tar upp tjugo olika påståenden rörande vattenkraften och analyserar sedan dessa. Att behovet av denna typ av strukturerad genomgång behövs framkom tydligt under seminariets avslutande diskussion – klimatmålen måste in i miljöbalken, konstaterade den politiska panelen samtidigt som de påminde om vikten av ett systemperspektiv som omfattar mer än energiförsörjningen i avvägningarna.

-Vi behöver en modern vattenkraft för att se till att vi har effekten när vi behöver den, det är helt nödvändigt för att kunna bygga ut vind- och solkraften, säger Toni Kekkinen. Han hoppas att rapporten ska kunna utgöra ett underlag för den fortsatta diskussionen om vattenkraftens utveckling.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45