Klimatöverenskommelsen påskyndar en omställning av energisystemet och det är en process som behöver vara marknadsdriven

Den globala klimatöverenskommelse som nåddes i Paris under COP21 kommer att leda till en snabbare omställning av energisystemet och skapa nya affärsmöjligheter.

Särskilt betydelsefulla är skrivningarna om att sätta ett pris på utsläpp, samt samarbetsinriktningen som uppmuntrar marknadsdrivna insatser. Detta är viktigt eftersom ett pris på utsläpp och handel med utsläppsrätter är kostnadseffektiva, rättvisa och teknikneutrala sätt att minska utsläppsnivåerna, stimulera investeringar och stödja utvecklingen av produkter och tjänster som är klimatvänliga.

-Framgången för COP21 skapar ett stabilt och långsiktigt politiskt ramverk för energisektorn, ett ramverk som styr investeringar mot koldioxidsnåla produktionsformer. Överenskommelsen kommer att påskynda den stora omställning av energisystemet som redan har påbörjats och den skapar nya affärsmöjligheter. Nu är det viktigt att energi- och klimatpolitiken, både på  EU- och nationell nivå, stödjer detta. Marknaden måste ges förtroendet att driva utvecklingen och regelmängden minskas, säger Pekka Lundmark, koncernchef för Fortum.

Fortum kommer att fortsätta att investera i utsläppsfri, marknadsdriven energiproduktion i linje med företagets strategi. Samtidigt kommer Fortum att utveckla nya och mer effektiva produktionsformer och erbjuda sina kunder smarta lösningar för sin energianvändning.