Kolkraften står för 85 procent av energisektorns vattenförbrukning och är därmed ett hot mot vattenförsörjningen på många platser

Temat för årets Världsvattendag, som infaller den 22 mars,  är vatten & energi. De stora mängder vatten som behövs när el produceras med hjälp av kolkraft var bara en av de många fakta som lyftes fram på årets världsvattendagskonferens som tjuvstartade och genomfördes den 21 mars. Världsvattendagen instiftades av FN:s generalförsamling 1993. I år var Fortum medarrangör när Swedish Water Insitute, SIWI, arrangerade årets världsvattendag på Grand Hotel i Stockholm.

Föredragen handlade om det direkta sambanden mellan vatten och produktionen och konsumtionen av energi. Det konstaterades att efterfrågan på både energi och sötvatten kommer att öka kraftigt under de kommande årtiondena, något som skapar stora utmaningar inte minst för utvecklingsländer och tillväxtekonomier.

  • Till 2030 kommer världens befolkning att behöva 35 % mer mat, 40 % mer vatten och 50 % mer energi.
  • 90 % av den globala energiproduktionen är vattenkrävande.
  • Efterfrågan på vattenuttag ökar med cirka 55 % fram till år 2050 (mat, hushåll och energi).

En av föredragshållarna var Fortums FoU chef Göran Hult som pratade om utvecklingen mot en så kallad solekonomi där energisystemet i sin helhet baseras, indirekt och direkt på solen. I den avslutande paneldiskussionen deltog Ingemar Nilsson (S) och Johan Hultberg (M) tillsammans med Kjell Jansson, VD för Svensk Energi, och Gustaf Olsson, professor emeritus i industriell automation vid Lunds Universitet. Diskussionen kom till större delen att kretsa kring den svenska vattenkraftens roll och energiprisernas betydelse för svensk industris konkurrenskraft.

I dessa sammanhang utses även traditionsenligt pristagaren till Stockholm Water Prize. Priset gick i år till professor John Briscoe från Sydafrika för hans insatser inom global och lokal vattenhushållning. Läs mer och se video med John Briscoe här.

Jens Bjöörn.
Följ gärna mig,@bjoorjen och Göran, @GoranHult, på twitter.

 

på twitter