Kommentar angående allergiska reaktioner på Högdalenverket

Med anledning av att ett 40-tal personer som arbetar på Högdalenverket har drabbats av allergiska reaktioner,  har dett uppstått en viss oro för att det ska vara farligt att vistas i närheten av Högdalenverke.t Det finns ingenting som visar att det skulle vara farligt att vistas i närområdet.

– Allmänheten behöver inte vara oroliga, Högdalenverket är en avancerad anläggning som inte utgör någon hälsorisk för omgivningen. Det här är en fråga om arbetsmiljön inne på Högdalenverket. Här jobbar kompetenta  kvinnor och män i en avancerad teknisk miljö och som vid all industriell verksamhet så uppstår det ibland tyvärr den här typen av problem som måste lösas, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef vid Fortum Värme.

Sedan andra halvan av mars är det 40 personer som arbetar på Högdalenverket som har uppvisat symptom på allergiska reaktioner såsom klåda, nässelutslag och enstaka fall av andningsbesvär. Flertalet av dessa upptäcktes i mars och sedan mitten av april har vi haft enstaka fall av allergiska reaktioner. De allra flesta har arbetat som vanligt.

– De flesta har behandlat symptomen själva med receptfria allergimediciner, men några som har fått kraftfullare symptom har varit i kontakt med sjukvården. Vi följer de råd och anvisningar som vi får från den medicinska expertis som hjälper oss, säger Ulf Wikström.

För att ta reda på vad som orsakat de allergiska reaktionerna samarbetar Fortum  med IVL, Svenska miljöinstitutet. I utredningen har Fortums företagshälsovård Avonova bistått med medicinsk bedömning och Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM) är också inkopplade med sin expertis. Ett antal  partikelmätningar och provtagningar har genomförts för att undersöka förekomst av damm och mögel. De analyssvar vi fått hittills visar inte på något avvikande men fler analyssvar inväntas.

Vi har identifierat ett avskilt område inne på Högdalenverket där de som har fått besvär har arbetat. I denna del av verket ska man som vanligt bära skyddskläder, men till dess att vi har fått alla provsvar har vi utökat kravet på personlig skyddutrustning med andningsmask med filter. Vid ytterligare ett område utomhus på Högdalenverket rekommenderar vi andningsmask för de som ska arbeta där. Det beror på att vi periodvis har sett förhöjda dammhalter där. En del av damningen kommer från Sitas verksamhet som ligger precis bredvid Högdalenverket och vi för en dialog med Sita om hur de kan minska dammet som sprids in till vår anläggning.  På Högdalenverket  har vi samma krav på obligatorisk skyddsutrustning som på våra andra anläggningar, det vill säga skyddsskor, hjälm och heltäckande arbetsklädsel.

– Vi tar det här på största allvar, för oss är vår personals och våra entreprenörers hälsa viktigast och vi har satt in alla resurser vi kan. Nu avvaktar vi svaren på de prover som är tagna och sedan får vi se vilka ytterligare åtgärder vi måste vidta, säger Ulf Wikström.

Fakta vidtagna åtgärder

  1. Företagshälsovård inkopplad för att undersöka och följa upp personer med symptom och bistå med medicinsk expertis.
  2. Två så kallade typfall är remitterade till Karolinska Institutet , Institutet för miljömedicin, IMM för utredning.
  3. Svenska miljöinstitutet, IVL har anlitats för att tillsammans med Fortum utreda vad som kan ha orsakat de allergiska reaktionerna.
  4. De som har haft symptom har blivit djupintervjuade för att kartlägga tänkbara orsaker till besvären.
  5. Vi har utökat städningen på Högdalenverket och våtsopar tre gånger i veckan och har dessutom genomfört två extra storstädningar
    av området.
  6. Kraven på obligatorisk personlig skyddsutrustning har utökats till att omfatta andningsskydd med filter i de drabbade områdena.
  7. Dialog förs med Sita för att minska dammet in på Högdalenverkets område.

Se inslaget i SvT ABC med Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme

För mer information, kontakta Ulf Wikström, tfn 08-671 74 86.