Kommentar till medieuppgifter om Fortums elnät

Den senaste tiden har rykten spridits som är nödvändiga att korrigera.

Fakta är följande: Fortum meddelade i början av 2013 att företaget skulle genomföra en utvärdering av elnätsverksamhetens strategiska framtid. I december 2013 var utvärderingen genomförd och slutsatsen var att elnäten av allt att döma har en bättre framtid hos en annan affärsmässig miljö. Samtidigt meddelades att ett avtal slutits om att sälja Fortums finska elnät till Suomi Power Networks, som ägs av ett konsortium bestående av fyra pensions- och infrastrukturfonder baserade i Finland, Kanada och Australien.

Inga beslut är fattade om att sälja elnäten i Sverige och Norge, men den strategiska utvärderingens slutsats gäller också för dessa.

Det är dock viktigt att poängtera att också i Sverige är elnätsreglering en nationell fråga: Elnätsverksamhet i Sverige styrs av svensk lag och det är svenska myndigheter som reglerar både leveranssäkerhet, kvalitet, intäkter och avkastning av elnätsverksamhet.

Ägandet kan (i framtiden precis som idag) vara utländskt, men själva verksamheten både finns i landet och regleras nationellt. Det går inte att flytta elnäten. Det går inte att tillämpa utländska regelverk på verksamheten. Samma svenska regler gäller, oavsett ägare.

Fortum har under många år varit en aktiv ägare av elnät i Sverige och bland annat investerat miljardbelopp i nya elmätare och höjd leveranssäkerhet, helt i enlighet med kundernas förväntan, lagstiftarens mål och regleringens innehåll.

Om Fortums elnät i framtiden säljs kommer köparen – oavsett vem det är – att styras av samma lagar och regler som gällt Fortum som nätägare.