Kommentar till Svenska Dagbladets artikel om klimatbovar

Rubriksättare vill väcka känslor och skapa intresse. Det är så det går till. Men när epitetet klimatbov sätts på ett av de koncept som tvärtom enligt alla bedömningar utgör en lösning på klimatfrågan, nämligen fjärrvärmen, blir det direkt missvisande.

Idag publicerade Svenska Dagbladet artikeln ”Så ska Sveriges klimatbovar omvändas” där Fortum Värme omnämns som en av två av Sveriges största klimatbovar. Det är felaktigt. Fortum Värme ligger på plats nummer sex på listan och släpper ut en tredjedel av vad SSAB gör – som toppar listan.

Fjärrvärmens idé är att samla in uppvärmningsbehovet till få men stora produktionsanläggningar. Utsläppet i antal ton CO2 per år från ett fjärrvärmebolag är i sig egentligen ointressant. Man måste sätta utsläppen i relation till vad vi åstadkommer. Först då kan man värdera utsläppen och bedöma om produkten – i detta fall – energi – är en klimatbov eller klimatsmart.

Vi förser 80 procent av Stockholm med värme och varmt vatten. Fjärrvärmen är till 80 procent förnybar eller återvunnen. Tack vare kraftvärmeverken produceras samtidigt med värmen en resurs- och klimateffektiv el, vilket innebär att uppvärmningssystemet inte har något nettobehov av el.

En miljon människor har alltså nytta av fjärrvärmesystemet, som per person ger en klimatpåverkan på cirka fem procent av individens totala globala klimatpåverkan. Om energisystemet inom EU haft lika låga utsläpp per person skulle vi redan nu vara nära EUs klimatmål.

Det tycker vi och de allra flesta är klimatsmart.

Vi kommer under 2016 att starta ett av världens största kraftvärmeverk för förnybar energi. Satsningen på återvinning av fjärrvärme från till exempel datahallar pågår. Vi har lanserat en helt ny affärsmodell, Öppen fjärrvärme, för att skapa en affärsmässig plattform för ökad återvinning av energi.

Vi fortsätter på vår sedan länge inslagna väg mot 100 procent förnybar och återvunnen energi.

Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme