Kommentar till Villaägarnas rapport om elnätspriser: Villaägarnas jämförelse ger ingen rättvis bild

 

Den jämförelse som Villaägarna har gjort om prisskillnader för elnätet i olika delar av landet och som SVT rapporterat om är enligt Fortum missvisande.

?     Att jämföra nätpriserna på det sätt som Villaägarna gör är detsamma som att jämföra två livsmedelsbutiker bara genom att jämföra priset på smör och inte en hel varukorg, och dessutom bedöma butikens kvalitet utifrån priset på smöret, säger Bengt Johansson som är ansvarig för elnätsregleringsfrågor på Fortum Distribution.

Villaägarna har gjort en översiktlig analys av skillnader i elnätsavgifter mellan olika elnätsföretag för bara en kundkategori, med 20 amperes säkring och 20000 kWh/år i förbrukning, vilket för Fortum betyder 3 procent av våra kunder i Stockholm 6 procent i Västra Svealand. Dessutom har Villaägarna bara jämför vissa variabler, och struntat i andra. I media lyfts höga vinster till ägarna fram som den främsta anledningen. Det stämmer inte.

?     Vinstnivån har en liten betydelse på kundens pris, men framförallt är det andra faktorer som avgör, t ex antal meter ledning per kund, hur geografin ser ut, vad det kostar att föra fram elen till området. En vinst behöver alltid ställas i relation till vilken verksamhet man bedriver. Vi investerar också ca 1,3 miljarder per år för att förbättra för våra kunder, det får man inte glömma bort, säger Bengt Johansson.

Fortum uppmärksammas framför allt på grund av elnätspriset i nätområdet Västra Svealand, vilket omfattar Värmlands och Örebro län.

?     Det är stora prisskillnader mellan olika områden i landet, det stämmer, och det beror på att områdena har väldigt olika förutsättningar. Tätortsbor betalar ofta för ett tätortsnät, glesbygdsbor för ett glesbygdsnät och stockholmare för stockholmsnätet, och dessa skiljer sig väsentligt. Vi skulle gärna se att skillnaderna jämnas ut mellan tätort och glesbygd och har därför ansökt om att få utjämna priserna mellan våra områden, men fått nej från Energimarknadsinspektionen, berättar Bengt Johansson.

I Värmland och Örebro län har Fortum investerat ca 300 miljoner kronor per år under de senaste åren – nästan dubbelt så mycket som vinsten för området. Avkastningen på totalt kapital är cirka 5 procent. Fortums totala investeringar i elnäten under den senaste femårsperioden överstiger 7 miljarder kronor, och planen är att fortsätta investera i den takten för att kunna möta förväntningar och krav.

?     Det ställs med all rätt höga krav på säkra och starka elnät, som uppfyller kunders och samhällets behov av leveranssäkerhet och möjliggör vägen mot ett hållbart samhälle med mer både storskalig och småskalig förnybar sol- och vindkraft i energisystemet. Men allt detta kostar också pengar och balansen mellan kunders, samhällets och politikers krav måste alltid ställas mot vad vi alla är villiga att betala. Vi efterlyser en väl genomförd analys på det här området som kan utgöra grunden för långsiktiga spelregler för branschen, avslutar Bengt Johansson.

För mer information, kontakta gärna:
Bengt Johansson, ansvarig för regleringsfrågor på Fortum Distribution, tel 070-6541197, Twitter: @bengjoha, eller Fortums presstjänst, 0200-81 88 10

Fakta: Elnätsverksamheten regleras av statliga Energimarknadsinspektionen som också beslutar om och övervakar elnätsföretagens intäkter. Priserna baseras på de kostnader företagen har för att underhålla, driva och utveckla, plus en skälig avkastning. Energimarknadsinspektionen granskar löpande detaljer i elnätsföretagens nätområden, för att svenska elnätskunderna ska känna sig trygga att nätavgiften de betalar är skälig.