Kommer solen lösa vårt elbehov i framtiden?

Solel är idag den billigaste energikällan i många delar av världen. Kostnaden för solceller har minskat dramatiskt under de senaste åren. Marknadspriserna på solceller har minskat med mer än 90 procent under det senaste decenniet. Samtidigt ökade den globalt installerade kapaciteten snabbt –  förra årets ökning motsvarar Finlands totala elförbrukning. Fördelningen när solcellerna producerar elen och när den används är dock en viktig faktor när kostnaderna på energisystemnivå jämförs. I södra Europa och längre söderut har solceller redan den lägsta produktionskostnaden.

Enligt European Technology and Innovation Platform Photovoltaics (ETIP PV) årliga faktablad PV LOCOE, som nyligen publicerades, fortsätter priserna att minska. Minskningen beräknas vara minst 40 procent fram till 2030 och med 60 procent fram till 2050 jämfört med 2018 priser.

Det här är riktigt goda nyheter för vår gemensamma utmaning att fasa ut de fossila bränslena som fortfarande dominerar stort –  81 procent av  det globala energisystemet är fossilbaserat (IEA Global Energy & CO2 Status Report 2018).

Läs bloggposten (på engelska) för en djupdykning i ämnet