Kraftvärme – en viktig del i jakten på framtidens energi

Jag skulle tro att de flesta vet vad vattenkraftverk eller kärnkraftverk är, men hur är det egentligen med kraftvärmeverk? Ett kraftvärmeverk producerar både el och fjärrvärme! När man kombinerar el- och värmeproduktion kan nästan 90% av energin i bränslet tas tillvara. Smart.