Kraftverk med etanol

Via nyteknik.se hittade jag på skogsaktuellt.se en notis om världens första etanoldrivna kraftverk som nyligen har invigts i Brasilien. Landet, som är en av världens största vattenkraftsnationer, förlitar sig under torrperioder på bränsleeldade kraftverk. Med det nya kraftverket, som är ett ombyggt naturgaskraftverk, räknar man med att kunna minska utsläppen av koldioxid. Läs gärna mer på skogsaktuellt.se.