Kranen för biobränslet är på plats i Värtan

Nu är den stora bränslekranen på plats i Energihamnen i Stockholm. Kranen är en viktig del av det nya biokraftvärmeverket som Fortum Värme bygger i Värtan och som tas i drift 2016.

Bränslekranen kommer att hantera huvuddelen av den flis som kommer med båt till Energihamnen. Efter lossning och sortering fortsätter flisen vidare på transportband i underjordiska tunnlar till biokraftvärmeverket en bit bort där den blir till värme och el. Verket kommer att värma 190 000 lägenheter per år och bidra till 650 000 ton minskade koldioxidutsläpp globalt årligen.

Bygget av biokraftvärmeverket startade i januari 2013. Investeringen är 4,5 miljarder kronor, vilket är den enskilt största satsningen i Fortum Värmes historia och en viktig del i arbetet mot en helt klimatneutral el- och värmeproduktion med 100% förnybara och återvunna råvaror senast år 2030.

Bifogade bilder är fria för publicering och finns även som högupplösta versioner att ladda ned. Fotograf Hans Ekestang.

Kran i Värtan Fortum Värme 1 – https://www.flickr.com/photos/fortum-sverige/19374903385/in/dateposted-public/

Kran i Värtan Fortum Värme 2 – https://www.flickr.com/photos/fortum-sverige/19187182810/in/dateposted-public/

Läs mer på fortum.se/biobransle-vartan

Övriga pressbilder finns på https://www.flickr.com/photos/fortum-sverige/sets/72157632713341049

Kontakt:
Marianne Ahlgren
Tf. Presschef Fortum Värme
Tel: 0727-150939
Mail: marianne.ahlgren@partners.fortum.com