Kronprinsessans generation vill öka andelen förnybar energi

En ny rapport, där Fortum kartlägger Sveriges olika energigenerationer, visar att två av tre 70-talister vill satsa på vindkraft och att mer än hälften vill öka andelen solenergi i Sverige. Rapporten presenterar också hur Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, samt deras generation kommer att leva i framtiden. Fortum har analyserat utvecklingen de närmaste tio åren och hur det går att energieffektivisera slottet.

Drygt 1000 svenskar i olika åldrar har svarat på frågor om energi och miljö. Undersökningen har genomförts av United Minds på uppdrag av Fortum och visar att särskilt den yngre generationen vill öka andelen förnybar produktion. Resultatet presenteras i en rapport där Fortum också gör antaganden om hur Kronprinsessan Victoria och Daniel kommer att leva 2020.

–       De närmaste åren kommer energiförsörjningen att förändras på ett fundamentalt sätt. Konsumentens roll kommer att förändras. Istället för att bara vara energikonsumenter väntas allt fler hushåll också bli producenter; de blir ”prosumenter”. Vi är medvetna om denna utveckling och har redan lösningar framme för morgondagens behov, Norra Djurgårdsstaden är ett exempel. Även det kungliga slottet kan utrustas med exempelvis solpaneler och vindkraftverk för att producera egen el, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum.

Undersökningen visar att generationerna är trogna de energikällor som utvecklats under respektive generations vuxenblivande. I rapporten har Fortum tittat närmare på 40- och 70-talisterna, det vill säga kungen och kronprinsessans olika generationer. Undersökningen visar att 70-talisterna har ett större intresse av förnybara energikällor. Även 40-talisterna vill öka andelen sol- och vindkraft, men har en större insikt om att kärnkraft behövs i framtiden.

–       Det är glädjande att svenskarna vill att det satsas på förnybara energikällor. Fortum försöker hitta lösningar för det ökande energibehovet och strävar efter att producera energi som är hållbar i framtiden för nästa generation. Det innebär att vi måste hitta lösningar i de befintliga klimatvänliga kraftslagen som kärnkraft, vattenkraft, och biobränsle, som alla behövs,  men även titta på nya. Där ingår att effektivisera befintlig energiproduktion och energianvändning, men även att utveckla dessa energikällor och att pröva nya som exempelvis vågkraft, säger Marie Fossum.

Kronprinsessan Victorias och Daniels generation vill ha mer vindkraft och övrig förnybar energi, men är inte lika engagerade i hur energi produceras. De äldre är mer engagerade i vilken el de köper, men är mindre villiga att betala mer för miljövänlig el. 40-talisterna är också något mer intresserade av att köpa en elbil framöver. Sannolikt kommer 70-talisterna att öka kraven på förnybarhet och energieffektivitet. Detta kommer att driva utvecklingen de närmaste decennierna.

–       Fortum gör bedömningen att år 2020 kommer 9 procent av alla bilar i Sverige att vara laddbilar. Vi vill vara med och skapa lösningar för laddning för en snabb introduktion. De eldrivna bilarna kommer att använda drygt 2 TWh el per år vilket kommer att minska de fossila utsläppen. Bor man i ett slott kan man, precis som vilken villaägare som helst, ordna laddning i anslutning till sin bostad, säger Marie Fossum.