Kungligt besök på Untra kraftstation

I dag besökte H.M. Konung Carl Gustaf Untra kraftstation som en del av ett program med syfte att få en djupare inblick i vattenkraftsverksamheten. Det var ett besök som väckte stort intresse och forskning och utveckling av vattenkraften diskuterades.

-Vattenkraften har under lång tid varit central för Sveriges konkurrenskraft och med utvecklingen mot ett helt förnybart system kommer vattenkraftens betydelse bara öka. Jag är därför glad för det intresse som kungen visade för Untra kraftstation, säger Pekka Lundmark, koncernchef Fortum

Under rundvandringen visade kungen stort intresse för Untra kraftstation och var även imponerad av dess vackra byggnad. Kungen menade att denna fantastiska byggnad mitt ute i skogen borde vara av intresse att visa för fler.

-Under besöket undrade kungen hur vi resonerar kring modernisering och utveckling av vattenkraften, säger Per Langer, chef Fortum Sverige.

Under besöket lyftes även frågor om fiske och reglerade älvar upp av kungen.

Untra kraftstation 

Fortum har fått bygglov till att bygga om Untra kraftverk, vilken invigdes 1918.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45