Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Strax före kl 19 var drygt 100 kunder fortfarande utan ström efter de kraftiga åskovädren. Tyvärr kommer inte alla kunder kunna få tillbaka strömmen under torsdagen.

Trots bra resurser på fältet och en intensiv arbetsinsats återstår alltså drygt 100 strömlösa kunder, framför allt i Sunne och Torsby. Målet är att samtliga kunder i södra Värmland ska få tillbaka strömmen innan natten och att vi ska komma ner till ett 50-tal kunder i norra Värmland.

Elnätet har fått stora skador i ovädret, mycket värre än vad vi trodde inledningsvis. Därför har också felavhjälpningsarbetet tagit längre tid än förväntat. På vissa håll har träd dragit ner långa sträckor med ledning, vilket gör att vi har fått rulla ut temporär kabel och ställa ut provisoriska elverk.

Vi förstår att läget börjar bli jobbigt för de kunder som har varit utan ström länge, och vi beklagar att vi, trots hårt arbete, inte lyckades nå målet att alla kunder skulle få tillbaka strömmen under dagen.

Vi fortsätter arbetet med i princip oförminskad styrka under morgondagen, med målet att alla återstående kunder ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt.

Aktuellt läge finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.