Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Fortums kunder drabbades hårt när ett kraftigt åskoväder drog över landet under måndagen. Som mest var ca 26 000 av våra kunder utan ström. Vid 9.30 på tisdagen var siffran nere på 5 000.

Åskovädret skapade ett stort antal mindre fel runt om i våra områden, framför allt i Värmland och delar av Dalarna. En stor transformator i regionnätet i Kil slogs ut, vilket påverkade tusentals kunder.

– Åskan skapade mycket problem. Nu kombinerades det med hårda vindbyar som gjorde att många träd föll ner över ledningarna, säger Anders Öberg, ansvarig för Fortums elnät på landsbygden.

Ett 70-tal personer är ute i fält och arbetar med felavhjälpning. Tillsammans med personalen i driftcentralen och kundservice är omkring 100 personer engagerade i arbetet. Vår förhoppning är att samtliga högspänningsfel ska hinna åtgärdas under dagen. Tyvärr kommer det med största sannolikhet finnas en del kunder som inte får tillbaka strömmen idag.

Information om aktuella strömavbrott finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

En ny lägesrapport kommer skickas ut kl 15.00.

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.