Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 6 december klockan 19.00

Under dagen har det fortsatt blåsa i våra elnätsområden, men vinden har succesivt mojnat. Många kunder har fått tillbaka strömmen under dagen. Trots att arbetet fortsätter med full styrka, bedömer vi ändå att ett antal kunder kommer att vara utan ström under helgen.

Vi har fel på många ledningar där få kunder är berörda av varje enskilt fel. Antalet fel gör att det tar väldigt lång tid, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.

Många träd har fallit på ledningarna. För att hitta felen krävs att vi först sektionerar, dvs kopplar om och delar upp elnätet, och sedan fotpatrullerar – en metod som är både personal- och tidskrävande. Om vädret tillåter kan vi använda oss av helikopter som då flyger över ledningarna och tar in information om var vi har fel eller träd på ledningarna. Först när det arbetet är gjort och felen är hittade kan våra montörer laga elnätet.

Under dagen har vi haft ungefär 100 personer inblandade i felavhjälpningen. Vi har också haft en helikopter som besiktigat elnätet från luften, säger Anders Öberg.

Arbetet ute i fält kommer att pågå fram till klockan 22 i kväll och återupptas klockan 07 på lördag morgon. I princip samtliga fel som återstår finns längs Västkusten.

– Vi gör allt vi kan för att kunderna ska få strömmen tillbaka så fort som möjlig, säger Anders Öberg.

Utveckling av strömavbrott under dagen:

06.00: 16 000 kunder utan ström.
12.00: 9 700 kunder utan ström.
17.00: 4 600 kunder utan ström
19.00: 3 700 kunder utan ström.

Det aktuella driftläget i varje område går att se på fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil.

Följs oss gärna på Twitter: twitter.com/FortumAvbrott

För med information kontakta,
Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10