Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 7 december klockan 09.30

 

Ovädret har nu dragit vidare och vi fortsätter att jobba med full styrka hela helgen. Om inget tillstöter är vår bedömning att drygt 2000 av nuvarande strömlösa kunder ska få strömmen tillbaka under dagen. Detta innebär dock att ett antal kunder kommer att vara utan ström hela helgen.

Just nu har vi 1788 kunder utan ström i Halland och 1509 utan ström i Västra Götaland, ff a i Bohuslän.

Helikoptern är nu uppe och har börjat flyga över ledningarna i Halland, vilket ger oss en bra överblick över var vi har fel eller träd på ledningarna. Samtidigt jobbar vi nu intensivt med reparation av elnätet.

Vi har fel på många ledningar där få kunder är berörda av varje enskilt fel. Varje enskilt fel kan bero på att ett eller flera träd har fallit över ledningen och orsakat skador, t ex stolpar som brutits och/eller linor som slagits av. Antalet fel och skadeomfattningen gör att felavhjälpning tar lång tid. Vi prioriterar nu först de fel som påverkar flest kunder.

Vi jobbar under dagen aktivt med att förbättra prognoserna på de återstående felen.

Det aktuella driftläget i varje område går att se på fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil.

Följs oss gärna på Twitter: twitter.com/FortumAvbrott

För med information kontakta,
Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10