Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 7 december klockan 16.00 – Halland

 

Reparationsarbetet efter stormen Sven har löpt på bra och drygt 700 kunder har fått tillbaka strömmen under förmiddagen. Bedömningen är att ytterligare ca 600 kunder ska få tillbaka strömmen innan natten.

Just nu är 1089 kunder i Halland utan ström.

Vi har under dagen fått in värdefull information från helikoptern som har flygbesiktigat elnätet, vilket är värdefullt för felavhjälpningen. Reparationsarbetet kommer att fortsätta fram till 22-tiden ikväll.

Prognoser på enskilda fel finns att läsa på fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil.

Vi vill poängtera att alla prognoser kan komma att ändras.

Kommun Bedömt   antal kunder utan ström när arbetet avbryts för dagen
Status kl 16.00 Lördag kl   22 Söndag kl   22
Kungsbacka 1050 347 79
Varberg 39 32 6
Totalt Halland 1089 379 85

Följs oss gärna på Twitter: twitter.com/FortumAvbrott

För med information kontakta,
Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10