Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 7 december klockan 16.00 – Västra Götaland

Reparationsarbetet efter stormen Sven har löpt på bra och drygt 1000 kunder har fått tillbaka strömmen under förmiddagen. Bedömningen är att ytterligare 500 kunder ska få tillbaka strömmen innan natten.

Just nu är 1047 kunder i Västra Götaland utan ström.

Vi har under dagen fått in värdefull information från helikoptern som har flygbesiktigat elnätet, vilket är värdefullt för felavhjälpningen. Reparationsarbetet kommer att fortsätta fram till 22-tiden ikväll.

Prognoser på enskilda fel finns att läsa på fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil.

Vi vill poängtera att alla prognoser kan komma att ändras.

Kommun Bedömt   antal kunder utan ström när arbetet avbryts för dagen
Status kl   16.00 Lördag kl 22 Söndag kl 22
Göteborg 225 55 27
Härryda 96 0 0
Mark 55 18 9
Munkedal 173 21 0
Mölndal 244 239 198
Orust 10 10 3
Sotenäs 4 4 0
Strömstad 57 24 2
Tanum 141 8 0
Tjörn 42 22 4
Totalt Västra Götaland 1047 401 243

Följs oss gärna på Twitter: twitter.com/FortumAvbrott

För med information kontakta,
Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10