Lägesrapport från Fortum fredag 13 december kl 20.00

Under dagen har det pågått ett intensivt reparationsarbete och antalet kunder utan ström har stadigt minskat. Kl 08 i morse var ca 6 000 kunder utan ström och kl 20.00 var 1 787 kunder utan ström.

Arbetet startade i morse med fokus på att koppla om i elnätet att lokalisera fel, för att sedan övergå i reparationsarbete. När arbetet läggs ned för dagen kommer ca 5 000 kunder att ha fått strömmen tillbaka.

En helikopter har under eftermiddagen flygbesiktigat elnätet. Arbetet ute i fält kommer att pågå fram till klockan 22 i kväll och återupptas klockan 07 på lördag morgon.

– Vi gör allt vi kan för att kunderna ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt. Om inget tillstöter kommer de allra flesta av de återstående kunderna få strömmen tillbaka under morgondagen, men tyvärr kommer ca 75 kunder att få vänta till på söndag, säger Anders Öberg, ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.

Samtliga kunder i Dalarna har fått strömmen tillbaka.

Prognos antal kunder utan ström

Område Fredag kl 22 Lördag kl 14 Lördag kl 22
Totalt Gävleborg 1 000 200 75

Det aktuella driftläget i varje område går att se på fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil.

Följ oss gärna på Twitter, twitter.com/FortumAvbrott

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.