Lägesrapport från Fortum söndag kl 10.00

Många kunder fick tillbaka strömmen under lördagen och just nu återstår cirka 1 200 strömlösa kunder. I dag fortsätter arbetet och vår prognos är att ytterligare cirka 950 kunder ska få tillbaka strömmen under dagen.

Arbetet startade vid 7-tiden i morse med cirka 100 montörer ute i fält.

– Vi har fel på många ledningar där få kunder är berörda av varje enskilt fel. Att det är så många fel gör att det tar väldigt lång tid, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.

– Nu faller det dessutom blötsnö över området, vilket gör att det finns risk att nya fel uppstår, säger Anders Öberg.

Många träd har fallit på ledningarna. I princip samtliga fel är nu hittade och våra montörer fokuserar på att laga felen. Många fel är komplicerade när träd har fallit över ledningarna och vi måste laga stolpar, skarva ledningar eller lägga ut provisorisk kabel. Arbetet ute i fält kommer att pågå fram till klockan 22 i kväll och återupptas klockan 07 på måndag morgon. Samtliga fel som återstår finns längs med västkusten.

– Vi gör allt vi kan för att kunderna ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt. Men som prognosen ser ut nu kommer vi tyvärr ha kunder som är strömlösa även in i början på veckan. Vi hoppas dock på att alla kunder i Bohuslän ska ha strömmen tillbaka under måndagen, säger Anders Öberg.

Utveckling och prognos för strömavbrott under söndag-måndag

Område Antalet strömlösa söndag 9.30 Prognos söndag kl 15 Prognos söndag kl 22 Prognos måndag kl 22 
Totalt Halland 810 420 230 110
Totalt Bohuslän 430 40 20 0
Totalt 1240 460 250 110

Det aktuella driftläget i varje område går att se på www.fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil.

Följ oss gärna på Twitter: twitter.com/FortumAvbrott

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.