Lägesrapport från Fortum söndag klockan 15

Antalet strömlösa kunder minskar stadigt, men arbetet försvåras av snön som faller över västkusten och har orsakat nya avbrott.
Prognosen är att totalt 850 kunder ska få tillbaka strömmen under dagen.

Arbetet startade vid 7-tiden i morse med cirka 100 montörer ute i fält. Många kunder har fått tillbaka strömmen under dagen, men nya fel har uppstått på grund av det kraftiga snöfall som dragit in över västkusten. Vädret ställer också till det för våra montörer som har svårigheter att förflytta sig.

– Vi har fel på många ledningar där få kunder är berörda av varje enskilt fel. Att det är så många fel gör att det tar väldigt lång tid, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.

Samtliga fel är nu hittade och våra montörer fokuserar på att laga felen. Många är komplicerade, då träd har fallit över ledningarna och vi måste laga stolpar, skarva ledningar eller lägga ut provisorisk kabel. Arbetet ute i fält kommer att pågå fram till klockan 22 i kväll och återupptas klockan 07 på måndag morgon. Vi har tyvärr inte kunnat använda helikopter under dagen på grund av väderleken. Planen är dock att den ska kunna lyfta i morgon för att besikta elnätet längs västkusten.

– Vi gör allt vi kan för att kunderna ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt. Men som prognosen ser ut nu kommer vi tyvärr ha kunder som är strömlösa även in i början på veckan. Vi hoppas dock på att alla kunder i Bohuslän ska ha strömmen tillbaka under måndagen, säger Anders Öberg.

Uppdaterad prognos för strömavbrott under söndag-måndag

Område Antalet strömlösa söndag 9.30 Söndag kl 15 Prognos söndag kl 22 Prognos måndag kl 22 
Totalt Halland 810 1470 430 120
Totalt Bohuslän 430 280 20 0
Totalt 1240 1750 250 120

Det aktuella driftläget i varje område går att se på fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil.

Följ oss gärna på Twitter, twitter.com/FortumAvbrott

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.