Lågt vatten i Marmen

De närmaste veckorna kommer vattennivån i sjön Marmen som ligger utmed Ljusnans sträckning att vara cirka 40 centimeter lägre än normalt för årstiden. Sänkningen som ligger inom ramen för gällande tillstånd görs i samband med arbeten på en dammlucka vid Höljebro kraftverk. Detta bör inte innebär några större olägenheter, men Fortum uppmanar ändå de som bor vid sjön att se över sina båtar och bryggor samt eventuellt andra anläggningar som kan beröras. Arbetet med dammluckan kommer att startas måndagen den 12 oktober och beräknas ta cirka 3 dagar. När arbetet är klart förväntas vattennivån succesivt återgå till det normala.

För mer information, kontakta gärna
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.