Lansering av ny vattenkraftsstrategi:Vattenkraften i Dalälven visar vägen till framtiden

Mer energiproduktion – men också fler skräddarsydda miljölösningar. Det är utgångspunkten i Fortums nya strategi för moderniseringen av den svenska vattenkraften. Först ut i företagets förnyelseplaner är kraftstationerna längs med Dalälven.

–Vi påbörjar nu en översyn av samtliga älvsträckor där vi bedriver vattenkraftverksamhet. Våra anläggningar längs med Dalälven kommer att vara pilotprojekt i vårt moderniseringsarbete, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraft på Fortum.

I rapporten ”Dalälvsstrategin – framtidens moderna vattenkraft” presenterar Fortum riktlinjerna för förnyelsearbetet. Moderniseringen innebär att bolaget ökar antingen reglerbarheten eller produktionen vid kraftanläggningarna, samtidigt som man genomför miljöförbättrande åtgärder.

Enligt bolagets tidigare modell var produktionsmålen överordnade miljömålen. I Dalälvsstrategin och framöver kommer de här två målen att vara likvärdiga. Den nya strategin innebär också att bolaget analyserar hela den älvssträcka som berörs snarare än enbart området intill anläggningarna.

–Det är viktigt att vi gör rätt saker. Enskilda miljöåtgärder får inte ses som universallösningar, utan de måste utformas utifrån varje unik situation. Att exempelvis riva ut en damm i syfte att underlätta för vandrande fiskarter, är i praktiken ofta värdelöst om fisken likväl fastnar vid nästa kraftstation uppströms, säger Toni Kekkinen.

–Innan miljöförbättrande åtgärder kan genomföras behövs en noggrann analys av hela den älvsträcka som berörs. En sådan analys är ofrånkomlig om vattenkraften både ska kunna uppgraderas miljömässigt och samtidigt också moderniseras från ett kraftsystemperspektiv, avslutar han.

Längs med Dalälven kommer den nya strategin att få en stor betydelse när miljöåtgärder planeras vid bland annat Oreävlen, Alderängarna, Skedvi och Hovran.

Rapporten bifogas.

Om Dalälvsstrategin
Fortum arbetar med att stärka närmiljön i anslutning till bolagets vattenkraftsstationer, samtidigt som produktionsförbättrande åtgärder görs. Mot bakgrund av bland annat EU:s ramvattendirektiv och den nationella strategin för åtgärder i vattenkraften har Fortum tagit fram en strategi för hur moderniseringen av bolagets vattenkraftverk i Dalälven kan accelereras. I dag genererar bolagets 39 vattenkraftverk i Dalälven en årlig energiproduktion på 4,5–5 TWh.

För mer information, kontakta
Johan Englund, kommunikationschef Vattenkraft, Fortum, johan.englund@fortum.com, 076-828 84 40
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, per-oscar.hedman@fortum.com, 070-214 75 45