Lästips – Energiläget

Strax före jul kom Energimyndighetens årliga skrift Energiläget. Med Energiläget – och följande kapitelindelning (se nedan) – vill Energimyndigheten ge samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Intressant att bläddra i tycker jag. 

1.       Aktuellt inom energi- och klimatpolitiken

2.       Styrmedel och åtgärder

3.       Energibalansen

4.       Energianvändning

5.       Energimarknader

6.       Trygg energiförsörjning

7.       Energiläget i världen

8.       Miljöläget

9.       Energimått och omräkningsfaktorer