Låt oss tillsammans bidra med ljus och värme i jul

Julen har alltid varit speciell, kanske därför att den så tydligt förknippas med värme, vänskap och mänsklig gemenskap. Kontrasten mot den som inget har, allra minst gemenskap med andra, blir smärtsamt tydlig. De senaste åren har vi i Sverige, inte minst på grund av en orolig omvärld, fått många möjligheter att bjuda in, dela med oss och bidra med det allra mest grundläggande i form av omsorg och hjälp  till människor på flykt från krig och förtryck och de som söker en möjlighet att forma en bättre framtid. Och den vilja att hjälpa som uppvisats av så många, från människa till människa, har värmt och har gjort skillnad.

Det jag hoppas, när vi nu för fjärde året i rad startar Fortums julinsamling i samarbete med Stockholms Stadsmission, är att det även finns utrymme att bidra med ljus och värme till en grupp som är mycket större än vad jag tror många har en aning om – de ungdomar som av en eller annan anledning inte kan bo hemma.

De har redan som unga förlorat den gemenskap som hemmet och familjen utgör. Orsakerna kan vara många; det rör sig inte alls bara om missbruksmiljöer (även om det tyvärr är vanligt), i många fall är det i alla fall på ytan vanliga ungdomar vars fasta punkt raserats på grund av misshandel, sexuell läggning, destruktiva vuxenrelationer mm.  Orsakerna skiljer sig åt men det utgör en högst reell hemlöshet även om dessa ungdomar formellt har en adress som de är mantalsskrivna på.

Stockholms Stadsmission bedriver en verksamhet som heter Unga station. Belägen på Södermalm jobbar de brett med barn och ungdomar från hela Stockholmsregionen och de ungdomar som antingen rymt eller kastats ut är några av de möter i sitt arbete. Dessa ungdomar befinner sig ofta i ett läge där det fortfarande är möjligt att byta inriktning. Den som väl etablerat sig i hemlöshet har ofta en lång och svår väg tillbaka. Att göra en insats tidigt kan bokstavligen vara livsavgörande. 

Stockholms Stadsmission och Unga station gör skillnad. Låt oss tillsammans hjälpa dem att göra skillnad för fler. Principen är enkel – skänk en gåva så blir det två – vi dubblar.

Per Langer,
VD Fortum Sverige