Låt oss tillsammans bidra till en ljusare jul!

Den 22 november tändes julbelysningen över 35 gator och torg runt om i Stockholms innerstad. Det sker genom ett samarbete mellan oss på Fortum och bland annat Stockholms stad, City i samverkan ochradiokanalen Lugna favoriter. Stockholms julbelysning har under flera år varit en stämningsskapare som skänkt behövligt ljus i det mörker som råder under november och december. Och den får numera också internationell uppmärksamhet. Belysning som besöksattraktion – det är bokstavligen ett strålande exempel på vad elen (också) bidrar till.

Drygt 710 000 (!) LED-lampor lyser upp och förskönar Stockholm i en genomtänkt och sammanhållen julbelysning i det offentliga rummet. Samtidigt så behövs bara el för motsvarande 1067 kronor* om dagen för att hålla all denna julbelysning igång. Det var faktiskt så sent som 2010 som all belysning byttes till LED vilket då innebar en energieffektivisering på 70 procent. Det är visar hur den tekniska utveckling ger oss möjlighet att använda energi smartare, hur vi kan få ut allt större nytta med mindre resurser. Det är även den tekniska utvecklingen som är vägen framåt mot den hållbara staden på andra sätt.  Kanske kommer vi att klä den i en ännu mer omfattande vinterskrud av ljus och värme än vad vi gör idag om några år? Jag hoppas och tror det.

kampanjbild2

 

#ljusareljul
Samtidigt så är det så att julen inte är lika ljus och varm för alla. Tvärtom är ljusets högtid en tid då utanförskapet kanske blir som allra mest påtagligt. Från Fortums och min sida vill jag därför bjuda in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för dem som lever i hemlöshet. Låt oss tillsammans göra julen lite ljusare och varmare för de 2866 av Stockholms invånare som idag saknar ett hem att gå till när mörkret faller.

Via ljusarejul.se så tänder du en virtuell lampa och skickar vidare uppmaningen till två vänner. Tillsammans, lampa för lampa, bidrag för bidrag, gör vi Stockholm till en lite ljusare och varmare plats för alla, utvecklingen går att följa på webben. Du tänder ditt ljus och bidrar med 50 kronor till Stadsmissionen. Från Fortums sida dubblar vi summan. Sedan skickar du uppmaningen vidare. Tänder vi tillsammans 2866 lampor fram till och med jul så har vi bidragit till att göra julen lite ljusare och lite varmare för Stockholms hemlösa. Låt oss hjälpas åt.

Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige

PS. Du behöver inte vänta på att få en uppmaning av någon du känner – låt istället din lampa bli den första i en lång rad av lampor bland dina vänner och bekanta.

 

*Vi använder ett pris på 1,50 kr/kWh för att beräkna kostnaden eftersom det är det jämförelsepris som bl a Energimyndigheten använder. Dagens elpriser ligger på betydligt lägre nivå än så, så i verkligheten är kostnaden lägre.