Månen tur och retur – varje vecka

Idag slår Sveriges första renodlade elbilsmässa eCarExpo upp dörrarna i Nacka Strand. I samband med det har Fortum Charge & Drive tagit fram siffror på hur många kilometer elbilskörning som laddas ur laddnätverkets 900 laddare i Norden. Siffran landar på otroliga två miljoner kilometer varje vecka!

– I fokus för omställningen hamnar oftast bilarna och kanske då främst skillnaden mellan Norge, där laddbara fordon utgör en tredjedel av nybilsförsäljningen, och Sverige där den står för drygt tre procent. Men klimatnyttan med elfordon finns i hur mycket fossila bränslen de ersätter, därför har vi undersökt hur det ser ut säger Tobias Henmark, ansvarig för Fortum Charge & Drive i Sverige och Finland.

Idag har Fortum Charge & Drive 40 000 kunder vilka har tillgång till 900 laddare i nätverket. Dessa elbilsförare gör tvåtusen laddningar varje dag och de laddar tillräckligt för motsvarande en tur och returresa till månen – drygt. Skulle dessa resor ha gjorts med en bensin- eller dieseldriven bil hade det gått åt ytterligare ungefär 1 700 000 liter bränsle.

Om Fortum Charge & Drive
Fortum Charge & Drive är pionjärer med mer än tio års erfarenhet av att utveckla laddningslösningar för elfordon. Vi erbjuder ett marknadsledande affärssystem för laddinfrastruktur och är verksamma i Norge, Island, Sverige och Finland. Totalt består nätverket i de nordiska länderna av drygt 900 anslutna smarta laddare. Molntjänsten Charge and Drive har bl.a. en flexibel betalningsfunktion, kundtjänst, webbapp med karta och omfattande funktioner för distansövervakning.

Tjänsten används redan av ett 50-tal samarbetspartners i Norden och knappt 20 000 slutkunder. Hittills har företag som Jönköping Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Vallentuna Energi, Landstinget i Kalmar, Vasakronan, Nissan, Renault, BMW och McDonalds valt att samarbeta med Fortum Charge & Drive.

För mer information, kontakta gärna:
Tobias Henmark, chef, Fortum Charge & Drive Sverige och Finland, tfn 072-570 18 53
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45