Många berörda av inbrottet i nätstationen i Hjulsta

 El är något som de flesta i vårt land tar för givet. Att lampan lyser, att vi kan ladda mobiltelefonen eller att det är varmt och skönt hemma. Det är en självklarhet. För oss som jobbar med elnäten, att transporta elen hem till många svenskar, vet vi att el är ett livsviktig uppdrag. Ett uppdrag där vi måste vara redo att rycka in närhelst något händer. För ett strömavbrott kan få stora konsekvenser.

I för en dryg vecka sedan bröt sig någon in i en nätstation i Hjulsta, Stockholm och stal kopparskenor. Kopparskenorna är nödvändiga för att det bli rätt spänning i eluttaget. När kopparskenorna tas bort blir följden ett sk nollfel, ett strömavbrott som kan leda till både över- och underspänning i elnätet. Och om ex vattenkokaren plötsligt får dubbelt så hög spänning så kommer den troligtvis att förstöras.

Den eller de som gjorde inbrottet utsatte sin omgivning för risker. Dessutom är det förstås förenat med livsfara att göra inbrott i en nätstation med hög spänning. Dessutom orsakade inbrottet omfattande skador för stora belopp hos de som drabbades.

I sådana lägen är det viktigt att vi som nätbolag finns på plats och kan svara på frågor både från boende i området men också andra viktiga samhällsfunktioner som blir inblandande. Därför var vi snabbt på platsen för strömavbrottet. Vi samarbetade med Einar Mattsson, det fastighetsföretag som äger bostäderna i området eftersom det är av stor vikt att snabbt nå ut med relevant information på rätt sätt. Frågor, stora som små, dök upp från våra kunder; ”När kommer elen tillbaka, kan jag vistas i min lägenhet, vad ska jag göra med min TV som gått sönder, vem ska jag kontakta för att få hjälp med ersättning.” Alla frågor är lika angelägna för de som drabbats. Hela förra veckan har vi där fortsatt att vara på plats i Hjulsta och fastighetsägarens kontor. Närvaron på plats ger en bättre kontakt med kunderna och gör att vi bättre förstår situationen. I förlängningen skapar det ett större förtroende mellan kunderna och oss. Det är A och O.

Just att finnas på plats när det har hänt något är viktigt. Vi får en ökad förståelse och vi upplever att våra kunder tycker att det är lättare att få kontakt med oss när vi finns där för det personliga mötet i en situation där många har frågor om såväl säkerhet som ersättning för saker som förstörts. Alltså prioriterar vi det, vi är tacksamma och glada att ha er som kunder och vill att ni uppfattar oss som lättillgängliga och enkla att ha att göra med. I vått och torrt. Först då kan vi vara nöjda med vår insats.

Jag vill rikta ett stort tack till Einar Mattssons personal i Hjulsta som genom ett mycket bra samarbete arbetat för att lösa situationen för de boende. Ett stort tack också till Infratek, vår fantastiska fältpersonal, som snabbt hittade en egen väg för att få fram material som kunde ersätta de stulna kopparskenorna. Tack vara ert lösningsorienterade arbetssätt snabbade ni på det arbetet väsentligt och såg till att den livsviktiga elen kunde kopplas på igen.

Ann Hägerlind Ekehov, privatkundsansvarig på Fortum Distribution