Medvind i utvecklingen av Fortums vindverksamhet

Det är mycket fokus på sol- och vindkraft i den nya strategi som Fortum presenterade i februari. Ett tydligt mål är investeringar i sol- och vindkraft på ”gigawattnivå”. Vi har redan flera aktiva projekt inom vindkraft. Vindkraftparken Blaiken i norra Sverige, där Fortum deltog aktivt i den första och nu i den avslutande fjärde etappen, kommer att vara en av Europas största vindkraftparker (247,5 MW) när alla 99 turbiner är på plats. I Solberg, även det i norra Sverige, är en vindkraftpark med 22 turbiner och en installerad effekt på 75 MW under konstruktion. Båda vindkraftparkerna är samarbeten med Skellefteå Kraft där Fortums andel är 15 % av Blaiken och 50 % av Solberg.

3C6A4270

I Ryssland håller Fortum på att bygga landets första vindkraftpark. Anläggningen med 35 MW kapacitet beräknas sättas i drift under 2017 och kommer att leverera el åt Uljanovsk, en stad med 620 000 invånare som ligger 680 km sydöst om Moskva.

I slutet av september skrev Fortum också under en avsiktsförklaring med Arise om den vidare utvecklingen och det möjliga förvärvet av vindkraftparksprojektet Kölvallen på över 200 MW. En försäljning är avhängig en framgångsrik slutlig utveckling, att nödvändiga tillstånd vunnit laga kraft, samt även så kallad Due Diligence och investeringsbeslut av Fortum.

Sol- och vindkraft är produktionstekniker som hela tiden utvecklas och i takt med det så fasas även subventionsprogrammen gradvis ut och förnybar produktion blir marknadsbaserad. Fortum är övertygade om att vindkraft kommer att bli en av de mest konkurrenskraftiga formerna av energiproduktion i vissa geografiska områden, i synnerhet i våra hemmarknader. Att investera i vindkraftparker med utmärkta vindförhållanden och i regioner där vi finns representerade för att utveckla synergier är ett sätt att få konkurrenskraftig vindproduktion. För att skapa ytterligare värde kan vi balansera vindproduktionen med våra vattenkraftsresurser. Möjligheten att använda vattenkraftsanläggningar för att reglera den ojämna vindproduktionen är viktig idag för kraftsystemet. När vi ser på framtidens energisystem med en ökad andel förnybara källor, blir det ännu viktigare att optimera vind- och vattenkraften.

När vi ser på Blaiken, där den första etappen byggdes 2011, har vi nu fått erfarenhet av att projektera, bygga och driva vindkraftsparker. Vi kan bygga vidare på det för att utveckla våra vindaktiviteter ytterligare.

Solberg 2

I Solberg kommer själva installationerna att bli imponerande, med torn som sträcker sig närmare 120 meter upp i himlen. När bladen är monterade innebär det en totalhöjd på uppåt 180 meter. Jämför det med det högsta huset i Skandinavien, Turning Torso i Malmö, som är 190 meter. Under september gjöts den första grunden för tornen i Solberg, och med tanke på turbinerna storlek, är det knappast att undra på att de också är massiva. Det kan vara svårt att uppskatta storleken av en vindkraftpark, särskilt om den ligger på kalfjället, men Blaiken med de snart 99 turbinerna är ändå imponerande.

turningtorso

Fokuset för våra framtida investeringar i vindkraft är idag Nordpool-området och Ryssland. I den nordiska marknadsbaserade miljön har vi våra vattenkraftsresurser och vår expertis inom framtidsbedömning, produktionsplanering och handel, något som är viktigt för att kunna optimera försäljning av energi på Nordpool-marknaden och möjligheterna till säkring. I Ryssland undersöker vi möjligheterna att investera i ramverket för avtal om tillhandahållande av kapacitet.

Philippe Stohr, ansvarig för vindkraft inom Fortum