Mer fordonsgas i Stockholm

Frustrerade förare av gasfordon kan andas lättare tack vare Stockholm Gas. Nyligen invigde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Sveriges största tankställe för fordonsgas. Den har byggts vid Arlanda flygplats och drivs av Stockholm Gas.

Infrastrukturministern berömde Swedavia och Stockholm Gas, som samverkat för att få tankstället på plats. Miljöanpassade marktransporter i anslutning till flygplatsen har stor betydelse – bland annat eftersom minskade utsläpp från markfordon ger utrymme för mer flyg, påpekade Catharina Elmsäter-Svärd.

Stockholm Gas arbetar vidare med det nya rörnätet för fordonsgas i Stockholm. Delar av det är redan i bruk. Anders Egelrud, styrelseordförande för Stockholm Gas, berättar att företaget förbereder biogasproduktion med rörförbindelse till Arlanda. Leveranser i rör är säkrare och mer miljöanpassade än dagens flakleveranser på lastbil.

Catharina Elmsäter-Svärd

Catharina Elmsäter-Svärd & Anders Egelrud